top of page

ZMAGANIA

Każdy z nas z czymś się zmaga. Oto niektóre z bardziej powszechnych problemów, z którymi ludzie szukają pomocy w re:generacji.

ABORCJA

Aborcja to umyślne, celowe przerwanie ciąży przez kobietę lub parę, która nie chce donosić dziecka do czasu terminowego porodu.

DEPRESJA

Depresję zdefiniować można jako trwały, uporczywy smutek oraz brak przyjemności czerpanej z wykonywania codziennych czynności. Depresja bywa również opisywana jako ciężar emocjonalny, który przygniata serce.

DUMA

Dumę charakteryzuje wysokie mniemanie o własnej wartości, godności, wyższości oraz znaczenia swoich zasług. Duma to także opinia na temat tego, czego jesteś godny, na co zasługujesz z powodu swojej osoby, pozycji lub charakteru.

GNIEW

Gniew opisać można jako silne uczucie niezadowolenia, wzburzenie oraz pragnienie walki, które budzi się, gdy ktoś odnosi wrażenie, że został skrzywdzony.

HAZARD

Uzależnienie od hazardu to gotowość zaryzykowania czegoś wartościowego w nadziei na uzyskanie nagrody o większej wartości. Hazard może stymulować ośrodek przyjemności w mózgu w podobny sposób co narkotyki lub alkohol, dlatego prowadzić może do uzależnienia.

MASTURBACJA

Masturbacja to fizyczne pobudzanie się prowadzące do podniecenia seksualnego i/lub orgazmu.

NADMIERNE WYDAWANIE PIENIĘDZY

Nadmierne wydawanie pieniędzy ma miejsce, gdy ktoś konsekwentnie wydaje zbyt dużo pieniędzy. Regularne wydawanie dużej części swoich dochodów na zakupy, które nie są niezbędne do życia, może prowadzić do życiowych trudności, długów, uzależnienia od wydawania pieniędzy oraz grzechu. Pogoń za światowym zyskiem może doprowadzić nawet do tego, że człowiek porzuci swoją wiarę.

NADUŻYWANIE SUBSTANCJI ODURZAJĄCYCH

Nadużywanie substancji odurzających (alkoholu, narkotyków, tabletek) lub uzależnienie od nich polega na powtarzającym się korzystaniu z legalnych lub nielegalnych używek bez względu na ich negatywne skutki, połączone z niezdrowym, kompulsywnym pragnieniem dalszego ich używania.

POCIĄG DO OSÓB TEJ SAMEJ PŁCI

Pociąg do osób tej samej płci (SSA) lub inaczej homoseksualizm to zarówno tendencja do odczuwania romantycznych uczuć czy pociągu seksualnego wobec osób tej samej płci, jak i stosunki seksualne między takimi osobami.

POCZUCIE WINY I WSTYDU

Poczucie winy to przekonanie o grzechu, które rodzi się w Tobie na skutek grzesznych czynów. Można podsumować je słowami "Co ja takiego zrobiłem?". Poczucie wstydu to bolesne uczucie dotyczące własnej tożsamości - kim jesteś jako osoba z powodu twoich działań lub działań innych ludzi. Może zostać podsumowane pytaniem "Kim jestem?". Oba te uczucia wpływają na postrzeganie samego siebie, sposób interakcji z innymi oraz na relację z Bogiem.

PORNOGRAFIA

Pornografią nazwać można każdy materiał wykorzystywany w celu wywoływania podniecenia seksualnego.

SAMOOKALECZANIE

Samookaleczenie to celowe uszkadzanie własnego ciała bez zamiaru popełnienia samobójstwa.

STRACH I LĘK

Strach jest silnym, nieprzyjemnym uczuciem spowodowanym poczuciem zagrożenia lub wiszącego nad głową niebezpieczeństwa, niezależnie od tego, czy jest ono rzeczywiste, czy nie. Stany lękowe charakteryzują się długotrwałą obawą o coś co może się zdarzyć w przyszłości, co postrzegane jest jako trudne i zniechęcające, nawet jeśli natura tych zdarzeń jest bliżej niezidentyfikowana. Oba uczucia są ze sobą powiązane; strach powoduje lęk, a lęk może prowadzić do strachu.

WSPÓŁUZALEŻNIENIE

Współuzależnienie opisuje niezdrową relację, w której osoby wykorzystują się nawzajem w celu zaspokojenia własnych potrzeb emocjonalnych w sposób, który szkodzi im obydwu oraz samej relacji.

WYKORZYSTYWANIE SEKSUALNE

Wykorzystywanie seksualne to wszelkie czynności seksualne (werbalne, wizualne, emocjonalne czy fizyczne) podejmowane bez zgody* drugiej strony, które polegają na wykorzystaniu tej osoby do zaspokojenia własnych potrzeb seksualnych lub emocjonalnych. Może się ono wiązać z użyciem siły, zastraszaniem, wymuszaniem, oszustwem lub nadużywaniem władzy. *Uwaga: Osoba nie wyraża zgody, jeśli nie może w świadomy sposób zaakceptować lub odrzucić zalotów. Okoliczności, wiek ofiary, jej umiejętności poznawcze oraz relacja, jaka łączy ofiarę ze sprawcą mogą ograniczać zdolność do wyrażenia zgody.

ZABURZENIA ODŻYWIANIA

Zaburzenia odżywiania to grupa zaburzeń o podłożu psychicznym charakteryzująca się niezdrowym podejściem do jedzenia. Zaburzenia te początkowo wynikać mogą z prób "zdrowego odżywiania" lub "odchudzania", jednak przekształcają się w niezdrową obsesję na punkcie jedzenia, powiązaną z problemami z kontrolą.

ZŁE POSTRZEGANIE WŁASNEGO WYGLĄDU

Postrzeganie własnego wyglądu jest definiowane jako sposób patrzenia na swoje ciało lub jego atrakcyjność seksualną przez daną osobę.

bottom of page