top of page

O REGENERACJI

JAK POWSTAŁA REGENERACJA?

Służba ReGeneracja powstała w 2002 r., w kościele Watermark Community Church - jej początek wywodzi się z przekonania, że najlepsze warunki do zmiany życia zachodzą w prawdziwej społeczności ludzi, którzy pomagają sobie nawzajem realizować Boży plan życia poprzez wspólne przestrzeganie zasad biblijnych. W kolejnych latach służba ta rozrastała się i pomogła tysiącom ludzi na terenie Stanów Zjednoczonych. Od 2016 r. zaczęli udostępniać program re:generacja innym kościołom i organizacjom chrześcijańskim. W 2018 roku program został udostępniony w Polsce Ruchowi Chrześcijańskiemu Mt28. Jako pierwsi skorzystali z programu misjonarze i sympatycy Mt28. Od 2019 roku, zachęceni własnym doświadczeniem, podjęli się prowadzenia programu we współpracy z Watermark. Powstały grupy w Warszawie, Poznaniu i on-line, uczestnicy są z różnych stron naszego kraju i z zza granicy. Obecnie w programie może wziąć udział każdy, kto jest zmęczony trudnościami i pragnie dokonać zmian w swoim życiu.

CO STOI ZA TĄ NAZWĄ?

Słowo regeneracja oznacza tyle co „urodzić się na nowo”. Dwukropek w naszej nazwie wprowadza drugie znaczenie - re:generacja dotyczy bowiem całego pokolenia czy też generacji. Ludzi zaangażowanych w re: generację łączy to, że otrzymali nowe życie od Boga i pragną dzielić tę wolność, miłość i radość, które dostali od Niego z całym pokoleniem.

 

„Niegdyś bowiem i my byliśmy nierozumni, oporni, błądzący, służyliśmy różnym żądzom i rozkoszom, żyjąc w złości i zawiści, godni obrzydzenia, pełni nienawiści jedni ku drugim. Gdy zaś ukazała się dobroć i miłość Zbawiciela, naszego Boga, do ludzi, nie ze względu na sprawiedliwe uczynki, jakie spełniliśmy, lecz z miłosierdzia swego zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy, usprawiedliwieni Jego łaską, stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego”. (Tytusa 3: 3-7)

W JAKI SPOSÓB REGENERACJA RÓŻNI SIĘ OD INNYCH PROGRAMÓW NAPRAWCZYCH?

Gdybyśmy mieli opisać jednym słowem, czym różni się re:generacja od innych tego rodzaju programów, to użylibyśmy słów wspólnota i uczniostwo. Uczestnikowi w procesie re:generacji towarzyszy grupa duchowego wsparcia przechodząca wspólnie proces odnowy. Naszym celem jest, aby uczestnicy oddali swoje życie Chrystusowi we wszystkich jego dziedzinach. Podstawy naszego programu obejmują m.in.: skupienie się na uczniostwie, naśladowaniu Chrystusa, w czym pomagają nam codzienne lekcje, uczenie się na pamięć Pisma Świętego i modlitwa, uczestnictwo i zaangażowanie w kościele - wszystko to bez oddzielania naszych zmagań jako osobnej kwestii. Z programu mogą skorzystać również ofiary przemocy.

NA CZYM POLEGA PROGRAM REGENERACJA?

Cały program ReGeneracja jest realizowany w małych grupach. Pierwsze dwa miesiące spędza się w grupie programu wstępnego. Kiedy uczestnik ukończy pierwszy etap, wykaże chęć dalszego uczestnictwa zostanie umieszczony w grupie, która ma za zadanie przerobienie 12 kroków. Grupy te mają określoną liczbę uczestników i liderów. Po rozpoczęciu spotkań ta liczba nie powinna się zwiększać a po ukończeniu 3 kroku grupa zostaje zamknięta. Przez następne 6-7 miesięcy uczestnicy przechodzą kolejne kroki wraz z innymi członkami grupy, przerabiając codziennie materiały należące do programu nauczania.

JAK DŁUGO TRWA REGENERACJA?

Cały proces odnowy w programie re:generacja trwa około roku. Spotkania grupy programu wstępnego trwają około 2 miesięcy, a przejście grupy kroków zajmuje od 8 do 10 miesięcy. Codzienne osobiste lekcje w programie wstępnym powinny zajmować od 15-30 min. Pół godziny dziennie spędzane z Bogiem podczas pracy nad własnym uzdrowieniem może zmienić twoje życie.

bottom of page