top of page

12 KROKÓW

Krok 1

Przyznaj

Przyznajemy, że jesteśmy bezradni wobec naszych uzależnień, zepsucia i grzesznych wzorców – że nie jesteśmy w stanie poradzić sobie z życiem o własnych siłach.

Krok 2

Uwierz

Uwierzyliśmy, że to Bóg jest tym, którego moc może nas w pełni uzdrowić.

Wydmy

Krok 3

Zaufaj

Postanawiamy powierzyć Bogu z ufnością nasze życie i naszą wolę, przyjmując Jego łaskę w Jezusie Chrystusie.

Krok 4

Obrachunek

Prowadzimy dogłębny i odważny obrachunek moralny.

Żwir
skały

Krok 5

Wyznaj

Wyznajemy Bogu, sobie i innemu człowiekowi prawdziwą naturę naszych grzechów.

Krok 6

Odwróć się

Stajemy się w pełni gotowi odwrócić się od naszych grzesznych wzorców i zwrócić ku Bogu.

pustynny krajobraz
fale

Krok 7

Podążaj

W pokorze prosimy Bożego Ducha, aby przemieniał nasze serca i umysły, byśmy mogli w pełni podążać za Chrystusem.

Krok 8

Przebacz

Przebaczamy tym, którzy nas skrzywdzili, i jesteśmy gotowi zadośćuczynić tym, których skrzywdziliśmy.

pexels-marina-kunova-5210679.jpg
pexels-ryan-leeper-4694962.jpg

Krok 9

Napraw

Dokonujemy bezpośredniego zadośćuczynienia, gdy to możliwe, poddając się Bogu, Jego Słowu i biblijnym radom.

Krok 10

Kontynuuj

Przebaczamy tym, którzy nas skrzywdzili, i jesteśmy gotowi zadośćuczynić tym, których skrzywdziliśmy.

pexels-ashish-sonawane-136246.jpg
pexels-aistė-sveikataitė-1535421.jpg

Krok 11

Pogłębiaj

Staramy się codziennie pogłębiać naszą relację z Bogiem i czerpać z Jego mocy, aby móc pełnić Jego wolę.

Krok 12

Odnawiaj

Z powodu naszego nowego życia w Chrystusie niesiemy innym przesłanie o pojednaniu i stosujemy te zasady w każdej dziedzinie naszego życia.

pexels-ryan-leeper-4694960.jpg
bottom of page